Mehboob Qadmon Mein

  Mehboob Ko Tabey Karna. Mehboob Qadmon Mein.. Mehboob Wohi Kare Jo Ap Blein. Mehboob Har Baat Maney. Rohani Aamil: Zakir Ali Shah